Plastová okna, Litoměřice, dřevěná okna, Louny, dveře, Libochovice

Naším největším dodavatelem

je firma DEK STAVEBNINY

logo

NABÍZÍME ZDARMA

ok-2

Zaměření a konzultace

ok-2

Cenovou nabídku

ok-2

Dopravu

ok-2

Demontáž

ok-2

Likvidaci starých oken

 

Montáž plastových oken a dveří

Montáž plastových oken a dveří

Okna a dveře jsou z výroby zkompletována a seřízena na střední hodnotu. Jejich zabudování do stavby nevyžaduje zvláštní technické nároky, ale je nezbytně nutné dodržovat technologický postup, pečlivost a čistotu. Protože při zabudování může dojít k drobným nepřesnostem, je nutné po montáži provést dodatečné seřízení kování. 

Při montáži je možno okna a dveře osazovat do hrubého zdiva nebo do hotového ostění. Ke kotvení je možno použít také turbošroubů či šroubů a hmoždinek.

Při spojování plastových oken a dveří do sestavy ( příp. prosklené stěny ) se jednotlivé prvky spojují prošroubováním přes profil rámu ve stejných vzdálenostech jako při montáži kotev oken do hotového ostění.

Při osazování oken s výškou nad 1700 mm, vstupních a balk.dveří je nutno umístit na střed výšky po obou stranách rámu do montážní spáry pevnou nekovovou podložku, která zamezí prohnutí profilu rámu „do soudku" po přitažení kotevních plechů do ostění.

U jednokřídlých oken a vstupních dveří se vkládají mezi rám a ostění v horním rohu na straně kliky a v protějším spodním rohu na straně závěsů navíc distanční nekovové podložky, které zamezí pohybu rámu v ostění po zapěnění a odstranění montážních klínů. Rám musí být v těchto místech přes podložku pevně opřený o ostění. Opěrné podložky nesmí přečnívat přes rovinu rámu a po zapěnění se neodstraňují

Montáž plastových oken a dveří zahrnuje tyto pracovní operace:

- vysazení křídla z rámu

- osazení kotev do rámu

- usazení rámu okna do ostění

- uchycení kotevních plechů do zdiva hmoždinkami

- zaměření svislosti a vodorovnosti jednotlivých profilů rámu

- montáž distančních podložek mezi rám a ostění uprostřed výšky rámu, nad klikou a pod spodním závěsem

- stabilizace rámu zpětným nasazením křídla nebo pomocí vzpěr

- vyplnění spáry mezi rámem a ostěním izolačním materiálem

- kontrola dodržení vertikální i horizontální rovinosti rámového profilu měření ve třech bodech (výška i šířka u krajů a uprostřed) – tolerance ± 2 mm.

- opakovaná kontrola dodržení vertikální i horizontální rovinosti

- uzavření vnější i vnitřní spáry kolem rámu trvale pružným tmelem

- osazení parapetu a provedení omítek

- zpětné nasazení křídla (v případě montáže /zapěnění ránu bez křídla)

- kontrola a seřízení kování

- očištění rámu

 

Zahrádka Petr
Zahrádková Zdeňka 
mob.: 606 635 903
mob.: 606 635 902
prodejna – Riegrova 61, Libochovice

Design 2011: Agionet.cz